Call us from England

01684 892 380

Call us from Wales

02920 464 348

GO

Maethu gyda FCC

Rhagarweiniad

Rydym yn gwmni cydweithredol cofrestredig ac nid ydym yn gwneud elw o faethu plant! Credwn yn yr egwyddor o berchnogaeth gyffredin ac rydym wedi ymroi i fod yn sefydliad ‘di-elw dosbarthedig’.

Ni yw’r unig gwmni cydweithredol sy’n gweithredu yn y maes gofal maeth yn y Deyrnas Unedig. Mae unrhyw incwm sy’n weddill yn cael ei ail-fuddsoddi er mwyn darparu mwy o gefnogaeth a mwy o hyfforddiant ac yn mynd tuag at recriwtio mwy o ofalwyr maeth i roi cartrefi mwy sefydlog a chariadus i fwy o blant.

Rydym wedi ein cofrestru gyda Co-operativesUK. Rydym yn gwmni preifat wedi ei gyfyngu drwy warant ac a’i hymgorfforwyd yn 1999.

Cysylltwch â ni

O Loegr: Ffoniwch 01684 892380 neu anfonwch e-bost at duty@fostercarecooperative.co.uk

O Gymru: Ffoniwch 02920 46 43 48 neu anfonwch e-bost at dutycardiff@fostercarecooperative.co.uk

Fosetr Care Co-operative© The Foster Care Co-operative Limited 2017

A company registered in England and Wales, No. 3861213

Home   Jobs at The FCC   Privacy Policy   Maethu gyda FCC

Website by Pepper Digital

       
x

Cookie Compliancy

We use cookies on our website to ensure that we give you the best possible user experience.

If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Click the button below to disable them.

Cookies enable us to identify the device you are using or when you are logged in. We use cookies that are strictly necessary to enable you to use the website, to provide certain basic functionality and to collect analytical data about the use of our website.

Disable Cookies
Read more...
Read less...
C