fbpx

Maethu gyda FCC

Rhagarweiniad

Rydym yn gwmni cydweithredol cofrestredig ac nid ydym yn gwneud elw o faethu plant! Credwn yn yr egwyddor o berchnogaeth gyffredin ac rydym wedi ymroi i fod yn sefydliad ‘di-elw dosbarthedig’.

Ni yw’r unig gwmni cydweithredol sy’n gweithredu yn y maes gofal maeth yn y Deyrnas Unedig. Mae unrhyw incwm sy’n weddill yn cael ei ail-fuddsoddi er mwyn darparu mwy o gefnogaeth a mwy o hyfforddiant ac yn mynd tuag at recriwtio mwy o ofalwyr maeth i roi cartrefi mwy sefydlog a chariadus i fwy o blant.

Rydym wedi ein cofrestru gyda Co-operativesUK. Rydym yn gwmni preifat wedi ei gyfyngu drwy warant ac a’i hymgorfforwyd yn 1999.

Cysylltwch â ni

O Loegr: Ffoniwch 01684 892380 neu anfonwch e-bost at duty@fostercarecooperative.co.uk

O Gymru: Ffoniwch 02920 46 43 48 neu anfonwch e-bost at dutycardiff@fostercarecooperative.co.uk